Dịch vụ kiểm tra và cấp chứng chỉ cho bãi đáp trực thăng

      ​​

    Cung cấp dịch vụ kiểm tra bãi đáp trực thăng, thay mặt khách hàng làm việc với Nhà chức trách, tư vấn và cùng với khách hàng chuẩn bị hồ sơ, thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký, khai thác bãi đáp trực thăng ngoài khơi cũng như các địa điểm khác (trừ sân bay) theo Quy định của Nhà nước Việt Nam